Incl.: 2 x 3 meals, Price: 64,90€

Delivery times Mon-Fri 9-13 and 16.30-19.30. Sat 9-13.

Toimitus to 1.6.

Kööpenhamina-Pattaya-Goa

Toimitus pe 2.6.

Jaipur-Valencia-Shiraz

Toimitus la 3.6.

Pariisi-Oaxaca-Phuket

Toimitus ma 5.6.

Málaga-Seoul-Lombardia

Incl.: 3 meals, Price: 38,90€

Delivery times Mon-Fri 9-13 and 16.30-19.30 (Sat 9-13)

[/col]