Incl.: 2 x 3 meals, Price: 64,90€

Delivery times Mon-Fri 9-13 and 16.30-19.30. Sat 9-13.

Toimitus to 24.11.

Kööpenhamina-Pattaya-Goa

Toimitus pe 25.11.

Jaipur-Valencia-Shiraz

Toimitus la 26.11.

Pariisi-Oaxaca-Phuket

Toimitus ma 28.11.

Málaga-Seoul-Lombardia

Toimitus ti 29.11.

Toulouse-Sardinia-San José

Incl.: 3 meals, Price: 38,90€

Delivery times Mon-Fri 9-13 and 16.30-19.30 (Sat 9-13)

[/col]